Hizmetlerimiz

Yenilenebilir Enerji

Frekans Elektrik Yenilenebilir Enerji Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Ne Demek?

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. Bu tür bir enerji kaynağı, yenilenmekte olduklarından çok daha hızlı kullanılan fosil yakıtların tam tersidir.


Ne Yapıyoruz?
Yenilenebilir enerji alanında Frekans Elektrik olarak, enerji elde etmenin çevreci ve ekonomik yöntemleri ile maliyetleri düşürürken bir yandan doğaya verilen hasarı azaltmayı amaçlamaktayız.


Hizmetlerimiz;
  • Enerji kaynakları arasında inceleme yaparak en verimli olanı tespit etmek,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak,
  • Enerji kullanım oranlarını tespit ederek maliyet ölçümlerini yapmak,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek,
  • İklim özelliklerine göre enerji verimini arttıracak çalışmalar yapmak,
  • Enerji sistemlerinin projelendirmesini ve kurulumunu yapmak,
  • Mühendislik fizibilitelerini yapmak,
  • Az enerji kullanarak yüksek verimlilik elde etmek için çalışmalar yapmak,
  • Bakım hizmeti sunmak,
  • Danışmanlık ve proje hizmeti sunmak
 
 

 

Frekans Elektrik